Kontingent

KONTINGENT TIL BORGERFORENINGEN

Hvorfor skal jeg betale kontingent til Borgerforeningen ?

Alle husstande i Alslev får 1 gang om året tilsendt et girokort fra Alslev Borgerforening, girokortet bliver omdelt til alle postkasser og vil også fremadrettet blive tilsendt pr. mail såfremt man tilmelder sig nyhedsbrevet.

Man betaler kontingent til Alslev Borgerforening således at der er penge til byfornyelser som kommunen f.eks. ikke er forpligtet til at udføre. Derudover bliver kontingentet ligeledes brugt når der afholdes forskellige arrangementer af den ene eller anden art i byen, det kan både være til Skt. Hans og andre lokale aktiviteter.

De fleste i Alslev er interesserede i at der sker noget i byen om det er fornyelser, trafiksikkerhed eller andre lokale arrangementer, så koster det penge at lave og uden penge ingen arrangementer eller fornyelser af byområdet.

Netop derfor er det også vigtigt at hver enkelt husstand i Alslev betaler kontingent da vi alle på den ene eller anden måde vil få gavn af det.

Det er ikke nogen hemmelighed at man i de seneste år har set et fald af betalende medlemmer i Borgerforeningen, enten har folk glemt det eller også er de omdelte girokort blevet væk mellem reklamerne. Det kan også ske at man er tilflytter og måske slet ikke er bekendt med at Alslev har en Borgerforening, hvilket er meget nærliggende at tro da der er mange tilflyttere.

Derfor vil det også være et fokus område de kommende år at få antallet af medlemmer op således der er flere penge til byen og der arbejdes på at kontingentet kan tales via mobil pay eller andre betalingsplatforme.

Kontingentet er opdelt i 2 kategorier:

  • Pensionister 75 kr. (pr. husstand)
  • Ikke pensionister 150 kr. (pr husstand)

Opkrævningen udsendes ultimo august 2020 for betaling for 2021

 

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen