Trinbræt i Alslev

Alslev er en by i vækst og indbyggertallet er siden 2008 steget med næsten 10%. Det er i høj grad Alslevs placering midt imellem de to større byer Varde og Esbjerg, som gør byen populær i forhold til bosætning. Forbindelserne fra Alslev til de større byer, og vide re ud i verden, har dog ikke helt fulgt samme udvikling. Til trods for de korte afstande er mange husstande nødsaget til at have to biler. I dag køres der mellem Alslev, Varde og Esbjerg med regionalbus,
men frekvensen har indtil nu ikke været optimal med især dårligt tilpassede tidspunkter i forhold til skolebørnene samt de unge under uddannelse. I 2016 skæres der yderligere i driften af ruten, og andre alternativer må derfor undersøges.
Visionen er derfor at etablere et bedre offentligt transportnetværk, så Alslev som by kan forblive attraktiv i fremtiden samt at skabe en bedre sammenhæng mellem Alslev og omverdenen. Projektet omhandler etablering af et trinbræt øst for byen, hvor Forumvej krydser jernbanen. På strækningen kører Vestbanen mellem Esbjerg og Nørre Nebel via
Varde. Derved kan der opnås timedrift fra Alslev i hver retning i hverdagene. Selvom et trinbræt vil blive placeret 1,8km fra Alslev vil det nemt kunne klares på cykel, og der vil stadig kunne spares meget tid i forhold til den kollektive transport i dag. Især forbindelserne til Esbjerg, som ofte skal gøres via Varde. Med et trinbræt vil det være nemt for skolebørn at komme til skolen i Varde samt for de unge på en ungdomsuddannelse i både Esbjerg og Varde. En togforbindelse med timedrift vil desuden kunne appellere til at tage toget på arbejde

Vi i Alslev Borgerforening forsætter arbejdet med at sikre mobilitet til Alslev som skal gavne hele vores by og oplandet. Sammen skal vi sikre at Alslev er et attraktivt sted at bo, et sted man kan komme til/fra uanset hvornår på dagen man ønsker det. Trinbrættet i Alslev er en del af vores udviklingsplan og som der længe har været arbejdet på, det er ikke et projekt der bliver til noget henover natten men tager væsentligt længere tid en alm. små projekter som vi gennemfører løbende.

Det vigtigste der er at sige er at vi ufortrødent arbejder videre mod at dette en skønne dag bliver en realitet, og ved næste kommune valg vil vi igen forsøge at påvirke byrådspolitikkerne om at det er en nødvendighed for Alslev. Som det fremgår af vedhæftede dokumenter har man i mange år forsøgte at overbevise politikkerne om at det er en god ide – og som nævnt tidligere forsætter vi kampen til den er vundet.

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen