Tid til betaling af kontingent til Alslev Borgerforening

Betaling af kontingent for 2020 til Alslev Sogns Borgerforening

• Kontingentet udgør kr. 150,00 pr. husstand.

• For enlige og pensionister kr. 75,00 pr.

Vi håber at alle, har lyst til, at støtte Borgerforeningens arbejde og indbetale beløbet senest den 15. december 2018 – Husk at uden jeres støtte er det ikke muligt at udføre forskellige aktiviteter

Betaling af kontingent kan foretages på én af følgende måder.

1. Betal via Mobile Pay nr. 60039 (Husk at påføre adresse)

2. Ved bankoverførsel til: Reg.nr. 6237 Konto 616400, Alslev Sparekasse (Husk at påføre adresse)

LÆS MERE OMKRING HVAD BORGERFORENINGEN LAVER OG HVILKE AKTIVITETER BORGERFORENINGEN F.EKS. STØTTER

Alslev borgerforening er:

• Alslevs talerør i Varde Kommune.
• Alslevs repræsentant i Udviklingsrådet.
• Drift af Dinnesen Skovpark.
• Drift af vandrestierne omkring Alslev.
• Arbejder for bedre trafikforhold i Alslev. Trinbræt ved forumvej, Trafiksikkerhed i byen og bedre kollektiv trafik.
• Byudvikling i Alslev, herunder udstykning af byggegrunde – Forbedring af “torv” i bymidten – Lys på stien bag skolen.
• Udbygning af rekreative områder.

• Afholdelse af arrangementer for Alslevs borgere er udelukkende mulige at afholde såfremt der betales kontingent til borgerforeningen og i fremtiden skulle vi også gerne kunne afholde f.eks.:

Skt. Hans
Juletræstænding
Banko
Ny Engpark bag Anemonevej (2019)
Valgmøder i forbindelse med kommunalvalg og mange flere.

I 2017 fik Borgerforeningen f.eks. 75.000 kr. fra SE Vækstpuljen til fornyelse af det grønne areal ved kælkebakken bag Anemonevej – Projektet starter op primo 2018 og der arbejdes sideløbende med at søge om flere midler som kan være med til at udvikle og forny flere områder af byen.

Alslev Borgerforening arbejder videre på Alslev Engpark, hvor arbejdet vil forsætte i begyndelsen af det nye år hvis vejret tillader det.

Derudover var Borgerforeningen en del af udvalget bag dette års byfest som gav et fornuftigt overskud. Det endelig overskud vil blive offentlige gjort ved udgangen af året, og det overskud der tilfalder borgerforeningen vil blive brugt til aktiviteter el. andet i byen.

Vi har også investeret i flagstænger til byen, og her er det planen at det nuværende antal skal udvides på sigt.

Brug din borgerforening – Vi arbejder for dig og gerne med dig!

Du er altid velkommen til at kontakte borgerforeningen hvis du har ønsker eller vil høre mere om hvad vi ellers laver

 

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen